2015-10-15

Na co muszą być gotowi właściciele budynków, którzy chcą sprostać wymaganiom urzędów?

Najczęściej najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na decyzję w przypadku instytucji państwowych będzie poziom stałego czynszu (wszystkich całkowitych opłat), im niższy tym lepszy. Urząd często zobligowany jest do postępowania na drodze przetargowej i poszukiwać najlepszej oferty. Priorytetem dla urzędów czasem jest korzystanie z zasobów ministerstwa i wybór siedziby w prywatnym budynku wymaga dodatkowego wykazania korzyści. W tym przypadku ważna jest stabilność kosztów. Jednostki budżetowe z reguły muszą zgłosić zapotrzebowanie na budżet rok wcześniej i dokładnie muszą wiedzieć jakie będą koszty na rok następny. Umowa powinna dokładnie przewidywać wysokość wszystkich opłat jakie będą ponoszone – czynsz najlepiej w złotówkach, najlepiej stałą, z góry określoną indeksację (np. naliczaną co trzy lata), ograniczenie kosztów eksploatacyjnych (tzw. cap). Są jednak urzędy, finansowane z Unii Europejskiej, gdzie EUR jest akceptowane.

  • Nieco mniejsze znaczenie mają takie elementy oferty jak wykończenie czy odświeżenie powierzchni, chociaż coraz częściej urzędy muszą spełniać standardy (np. ISO) i są coraz bardziej świadome możliwości jakie oferuje rynek. W związku z tym oczekują wliczenia kosztów wykończenia biura w czynsz.
  • Ponieważ ważne są całkowite koszty, wszelkie zwolnienia z płatności czynszu czy kontrybucje finansowe są mile widziane, ale najczęściej muszą być rozłożone na okres trwania umowy.
  • W niektórych przypadkach urzędnicy potrzebują często dużą ilość miejsc parkingowych, dlatego biurowiec musi oferować odpowiednią ilość, chociaż zależy ona od rodzaju instytucji. Czasem urząd, pomimo że zajmuje cały budynek, nie potrzebuje żadnego miejsca. Właściciel musi więc być przygotowany na różne rozwiązania, tak żeby efektywnie wykorzystać posiadaną powierzchnię.
  • Urzędy są gotowe na długoletnie umowy, nawet do 15 lat.

Wykończenie biura musi zakładać tylko częściowy „open space”, nadal konieczne są pokoje, minimum na połowie powierzchni biurowej. Koszty wykończenia biura i mebli powinny być wliczone i rozłożone w czynszu.

Sprawdź nasze wiadomości o rynku nieruchomosci w sekcji Publikacje i raporty rynkowe