Biznes

Faktoring a sektor TLS – elastyczne rozwiązania dla firm transportowych

Faktoring a sektor TLS

Wśród problemów, z jakimi borykają się firmy działające w branży transportowej, jednym z najpoważniejszych jest na pewno potencjalna utrata płynności finansowej. Takie ryzyko dotyczy właściwie wszystkich przedsiębiorstw z sektora TLS, ale szczególnie dotkliwe okazuje się w przypadku niewielkich przewoźników. Dla nich nawet kilka nierozliczonych frachtów może okazać się przyczyną sporych finansowych trudności. Jak ich uniknąć? Na ten temat piszemy w nowym artykule.

Zatory płatnicze w sektorze TLS

Jedną z najważniejszych przyczyn zatorów płatniczych w branży transportowej są wyjątkowo długie terminy płatności powszechne w relacjach między przewoźnikami, a ich kontrahentami. Wartościowe usługi transportowe są często opłacane z opóźnieniem, w terminie nawet 90 dni od momentu wystawienia faktury. To znacznie wydłuża cykl uzyskiwania płatności, wpływając negatywnie na zdolność firm do uregulowania swoich zobowiązań.

W branży transportowej wysokie są też koszty operacyjne. Opłaty za paliwo, raty leasingowe, składki ZUS, wynagrodzenia dla pracowników oraz opłaty drogowe to tylko niektóre z wydatków ponoszonych przez przewoźników. W obliczu długich terminów płatności, przewoźnicy muszą radzić sobie z koniecznością uregulowania swoich zobowiązań nawet przed otrzymaniem należności za wykonane usługi, co zwiększa ryzyko utraty płynności.

Wysokie koszty prowadzenia działalności w połączeniu z dużą konkurencją sprawiają, że marże w branży transportowej są często niskie. Sektor często podlega też sezonowym fluktuacjom i zmiennym warunkom rynkowym. W okresach o mniejszym popycie, przewoźnicy mogą borykać się z trudnościami w utrzymaniu stabilnych przepływów gotówkowych.

Faktoring dla firm transportowych

Faktoring to proces polegający na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności (wystawionych faktur) od przedsiębiorcy (faktoranta). Faktor zwykle płaci przedsiębiorcy część wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu, a resztę – po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W ten sposób, przedsiębiorca otrzymuje natychmiastowe środki, nie musząc czekać płatność w standardowym terminie.

Procedury związane z faktoringiem są zazwyczaj dużo prostsze i mniej czasochłonne niż w przypadku kredytów obrotowych lub innych źródeł finansowania. Firma faktoringowa ocenia głównie wiarygodność kontrahentów i jakość wystawionych faktur. Ograniczone formalności sprawiają, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego narzędzia szybko i wygodnie. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na https://pragmago.pl/.

Czemu warto postawić na faktoring?

Faktoring pozwala skrócić czas oczekiwania na uzyskanie środków z faktur, co przy długich terminach płatności typowych dla sektora TLS jest bardzo pożądane. Dzięki faktoringowi, płatność za wykonane usługi może zostać zrealizowana nawet w ciągu kilku godzin od wystawienia faktury.

Rozwiązania tego typu umożliwiają przedsiębiorcom z branży transportowej skoncentrowanie się na efektywnym prowadzeniu działalności. Nie muszą oni więc prowadzić monitoringu terminów płatności czy windykacji. Natychmiastowe uzyskanie gotówki pozwala zaś na szybsze uregulowanie kosztów operacyjnych.

W przeciwieństwie do innych form finansowania, faktoring nie wpływa na historię kredytową przedsiębiorcy. Nie ma też potrzeby udzielania zabezpieczeń czy sprawdzania zdolności kredytowej. Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu nie ponoszą zatem ryzyka odrzucenia wniosku z powodu np. niekorzystnej historii kredytowej.

Faktoring może poprawić płynność finansową przedsiębiorstw działających w branży transportowej. Skrócenie terminów płatności, natychmiastowy dostęp do gotówki oraz zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów czynią z niego bardzo atrakcyjną opcję dla przewoźników szukających sposobów na efektywne zarządzanie przepływami finansowymi swojej firmy.

Materiał zewnętrzny