Regionalny Rynek BIurowy - 4kw. 2017 Aktywność najemców podwoiła się w ciągu ostatnich 6 lat

+
-

28.02.2018

Prognozujemy, że regionalny rynek nieruchomości biurowych w najbliższej przyszłości pozostanie w równowadze. 

Miasta regionalne warte są uwagi nie tylko ze względu na dostępność dobrej jakości powierzchni biurowej, ale również z perspektywy rynku pracy. Chociaż stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie, płace pozostają stabilne. Dzięki dobrze wykształconej kadrze, miasta regionalne umacniają swoją pozycję głównych ośrodków BPO / SSC w całym regionie CEE.

Rynek BIurowy - Regiony - 4kw. 2017Firmy z sektora BPO/SSC wybierają rynki regionalne w odróżnieniu od Warszawy z uwagi na relatywnie niskie koszty pracy i dostępność profesjonalnej, kierunkowej edukacji, ale firmy z kapitałem polskim również chętnie inwestują poza stolicą. 


Zobacz wszystkie informacje dostępne w Raporcie: Regionalny rynek biurowy - 4kw. 2017 > TUTAJ


Share on Google+