Polska gospodarka pozostaje w fazie wzrostu.

+
-

19.09.2017

Stabilna gospodarka, dobrze wykwalifikowana siła robocza oraz wysoki potencjał wzrostu sprawiają, iż Polska iznawana jest za najbardziej atrakcyjny kierunek inwestycyjny w regionie.
Pomimo faktu, iż niska przewidywalność polityki realizowanej przez obecny rząd wywołuje niepokój u niektórych inwestorów, Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w regionie. Wysoki poziom konsumpcji na krajowym rynku, dodatni bilans handlowy oraz dobrze wykwalifikowana siła robocza to główne fundamenty polskiej gospodarki. Ponadto, niewielki wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, dobre warunki na rynku pracy i korzystniejsza polityka społeczna również przyczyniają się do zwiększenia poziomu konsumpcji. W I kw. 2017 roku wzrost PKB wyniósł 1,1% i przewiduje się, iż do końca 2017 roku wartość ta podskoczy do 3,5% w skali roku. Rynek pracy nadal się rozwija: w czerwcu 2017 roku bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu 7,1%, a poziom zatrudnienia i dochód realny wzrastają rocznie o około 3%.

 


Zobacz cały raport CRE in Poland - Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r. tutaj:

Share on Google+