Usługi Biznesowe - Destynacje w Europie Centralnej 2017

+
-

14.09.2017

Jako, że termin "Europa Centralna" ma różne znaczenie w kontekscie prowadzanie biznesu w różnych sektorach rynku, CBRE opisuje następujące kraje na potrzeby niniejszego raportu:

Polska, Czechy, Rumunia, Węgry, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa. Te rynki są głównymi destynacjami dla sektroa BSS, który poszukuje dobrze wykwaliwikowanego pracownnika, oszczędności kosztów jak i dobrej jakości powierchni biurowej. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi usługom BSS jest członkostwo w Unii Europejskiej oraz stabilność polityczna. Głównym przeznaczeniem raportu jest zaprezentowanie pokrótce każdego z krajów w porównywalny sposób. Mamy nadzieję iż zachęci on zagranicznych inwestorów do rozwoju własnego biznesu w regionie CE.  


Przeczytaj nasz raport w sekcji Vademecum Biur / Raporty Rynkowe TUTAJ:


Share on Google+